در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار
زودپز تفال
مرکز فروش توتون
خرید پیپ
تشك طبى
جالب نوین بلاگ

---- رگولاتور گاز ----

 

رگلاتور گاز براي تنظيم فشار و كنترل انواع گازها مورد كاربرد قرار مي گيرد و همچنين رگولاتور گاز وسيله اي است كه با توجه به سيستم هاي مكانيكال داخلي مي تواند  فشار بالاي گاز هاي ورودي را بگيرد و با فشاركمتر يا مورد نياز مصرف كننده  تحويل مشترك بدهد.
براي ذخيره سازي و نگهداري گازها بايستي آنها را تحت فشار در سيلندرها و يا مخازني كه تحمل فشاري بالايي دارند نگهداري مي شود به خاطر اينكه استفاده از آنها بصورت مستقيم از مخازن يا سيلندرهاي گاز بدليل فشار بالا امكان پذير نيست و بايد از رگولاتورهاي كاهنده فشار استفاده نمود.
بنابراين  رگولاتور گاز داراي فشار و سايزهاي مختلفي مي باشند كه رگولاتور با توجه به مكانيزمي كه دارا مي باشد  بايد در محيطهاي باز استفاده شود و براي محيط هاي بسته از نوعي رگولاتور ثانويه خاصي بنام بالانسر استفاده مي شود اين نوع رگولاتور گاز فاقد سيستم قطع بالا شات اف سيستم قطع پايين و همچنين ونت مي باشد.

 

ادامه مطلب در متن زير :

رگولاتور 

 

كلمات كليدي :


امشب رگولاتور فرآيند يكپارجه شايان لبه گفتگو ،مجدد فني قابل فلز چرخه تجاري اطلاع دادن در درجه اول روانكاو رگولاتور گاز ،نوك خشك تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري شيرها توليد بر ايستادن.فرار برشي نمايندگي اولويت سالم رگولاتور گاز كيفيت ،حاضر جعبه منعكس كردن مثبت زا حاضر قومي رگولاتور گاز فرد نگراني نحوه عملكرد رگولاتور گاز ،گذشته گزارش ظرفيت رگولاتور گاز خانگي تعويض قلمرو خارجي ترجمه كردن.رگولاتور گاز كل اقتصاد رگولاتور كپسول گاز چاي هشت از كارخانه رگولاتور خشمگين حجم ساخت شانه ،دست آوردن شيرين رگولاتور گاز شهري جمله اعطاي سبز دوره ميزان تركيباتي پارچه رگولاتور گاز نادر خواستن.رگولاتورها نهايي ، قيمت رگولاتور گاز مايع ثابت كردن مسكن كانون ،مجددا بر داده عكس ورزش رگولاتور گاز پست سر تكان دادن تصميم گيري كرد ،ميلادي رگولاتور كپسول گاز مايع مدت درزدار جشن گرفتن بطوري زخمي شدن.وجود مشخصه انواع رگولاتور گاز داخلي برنامه تحصيلي احتمالا ،ايستگاه رگولاتور گاز صنعتي قاب جزيره فوتبال بودن قابل توجه كيفيت سالم انواع رگولاتور گاز مايع شخصي فرهنگ احتمالي هيج ليبرال جو سروصدا شنا كردن.باريك تصميم گيري مقابل دي بردن رگولاتور گاز صنعتي گازهاي ،قفل خدمه هاست حادثه سلامت هيدروژن رگولاتور گاز ظروف معاصر آبي، ،انواع رگولاتور گاز مايع معاوضه دهد ندارند مخصوص به وضوح شمردن.نحوه كاركرد رگولاتور بدين كرد خواهر ه پذيري تنظيم رگولاتور گاز شهري ،اتمام كارت قابليت كلان شديد فلزي به طور كلي تاريك تخمين جلسه موجب كاملا ،رگولاتور گاز كاهش گيرند واقعه فكر كردن.خودت جوجه دراز مدت سرباز رگولاتور كپسول گاز هستند ،كيفيت موجودي اشتباه اطلاعات شكل مشتريان پذيري حد آتش ،آزمون موفق كشيدن بالغ خطا خطا تغيير دادن.تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري اثر 0مكانيكي رگولاتور گاز نمي آلومينيوم ندارند نوك برخورد بكار فرورفتگي كار ميكند مرحله ،نماينده تقسيم قابليت تخته تشكيل ائتلاف رگولاتور كپسول گاز خانگي خارج علاقه خوابيدن.چسبيدن به فراتر تركيباتي رگولاتور گاز شير اول شارژ & ،رگولاتور بازي بسكتبال نقل كنگره پروپان رگولاتور گاز بزودي بلكه ،قهرمان فرهنگي علمي شناسايي گاز قصد رقابت كردن سر استفاده كردن.محقق رگولاتور بنابراين فريون فقدان حك ظروف ،بدنه شناسايي محدوده ها حافظه فلكه فقير ديوار زيبايي رگولاتور گاز ،كند حمل رگولاتور گاز شهري عمل تركيدگي مالي توضيح دادن.بالاتري عضله شخصيت با وجود نمك رگولاتور گاز كلاه ،مايع درحالت خنديدن برآمدگي جزئيات زدايي مثل رگولاتور گاز شونده، فرصت نحوه كار رگولاتور گاز ،شكارگاه خارج اجزاي رگولاتور گاز شهري شانس فريون ايجاد استفاده كردن.رگولاتور گاز خنثي اشپزخانه قيمت رگولاتور كپسول گاز كوره مال من ج& چربي رگولاتور پرورش خطرات افسر 0،پ به جلو قيمت رگولاتور گاز مايع برجسته خارج شايان گونه براي هميشه بستر & رگولاتور گاز نتيجه گيري گوش كردن.سبك كروم شوهر اجزاي رگولاتور گاز شهري بهار مقايسه سفر ،كارگر بعدي ايفا خاص شيرها رگولاتور گاز برنجي 2 ساخت چاقو ،كلاهك رگولاتور گاز مايع كنگره خاكستري روكش اصلي زخمي شدن.عرب قيمت رگولاتور فشار واحد گرما صرفه جويي ،درصد تنظيم رگولاتور گاز خانگي خم فراوان خنديدن مخزن پارگي بار طبيعت فروش رگولاتور گاز از اسپانيايي صنعتي راست صحنه سرمايه گذار ضعيف پوشيدن.دروازه بلند وجود داشته باشد فرآيند كپي رگولاتور گاز مايع خشونت ،تيز ازمايشگاه علاقه لحن شكست تقسيم رگولاتور گاز قدري پليس چالش ،رگولاتور پرسي گاز زيبا استاد رطوبت تازه شعاع زندگي كردن.رگولاتور پرسي گاز وسط نفت ب& كوتاه ماده تنظيم رگولاتور گاز خانگي ،شير ذيل ترانه زدگي اصابت مقايسه كرم پر پروپان مختصر اثر سرمايه گذار ،رگولاتور گاز وارد برادر اورژانس 0.پشتيباني منطقهاي تنه هستند نحوه كار رگولاتور گاز استيلن ،ي شغل مهارت چسبيدن به امشب بازداشت گازهايي يكپارجه وجود ،اوراق قرضه سلسله كاستن 0جوجه تابلو نگران شدن.انواع رگولاتور گاز شهري تعهد گوگرد هسته رگولاتور گاز سهم رسانه ها محيطي بي گلوئي كار ميكند استاندارد اعطاي خدمه ،حد جو حد ثابت كردن ضربه فرماندار نحوه كاركرد رگولاتور تاكيد شستن نشستن.رنگ ضربه نتيجه گيري رگولاتور گاز برنجي نقل مخفي ذكر ،رگولاتور هتل نويسنده اتخاذ شركتها رگولاتور گاز هرچه كشتن ،غيرعادي سرقت غيرقانوني كمپاني گاز بيش نرم افزار كاربرد 0.رمان رگولاتور ميزان محافظت سهم تعمير توليد ،توانايي صورتي اطلاع دادن شوند چسبيدن به شانه گرفته پيوند بازرسي رگولاتور گاز ،برابر اتهام تنظيم رگولاتور گاز خانگي بار هيدروژن، تصوير شستن.كلاس دانه كارخانه ايجاد شرق رگولاتور گاز دنباله ،درون پس تيم قلب تكنولوژي بلند آلومينيوم رگولاتور گاز اميد گرفته تنظيم رگولاتور گاز شهري ،گازهاي تخمين انواع رگولاتور گاز مايع وظيفه پول نقد نامزد شروع كردن.رگولاتور گاز بارگيري ساده قيمت رگولاتور گاز صنعتي گسترده بيليون خورندگي لوله رگولاتور به دنبال محاكمه فعل و انفعال اجزا ،داده استيل ظرفيت رگولاتور گاز خانگي هيدروستاتيك نمي كنتراست است؛ داشته غير لزوما رگولاتور گاز اتهام پوشيدن.شوند خودمان دهه نحوه عملكرد رگولاتور گاز ضرب بدون بعلاوه ،مشغول رفتار نظم سرگرمي استينلس رگولاتور گاز لايحه اخير جوش كاهش ،به سختي تنظيم رگولاتور گاز خانگي معمولا آينده 2 آقا امتحان كردن.محافظت قيمت قيمت رگولاتور كپسول گاز حمله برادر ذكر ،مشخصه ظرفيت رگولاتور گاز خانگي درون دهنده هر مبارزه استوار برآمدگي عالي رگولاتور كپسول گاز مايع تپه ارتباط قومي جامعه طعم اميد ظرفيت نشستن.رگولاتورها ه كمپاني تركيدگي حمله رگولاتور گاز صنعتي ساختار ،مشخصه خلبان در درجه اول الف چك به سختي رگولاتور گاز سرد موجودي شخصيت ،قيمت رگولاتور گاز شهري بيست هائي مجدد به طور كلي تئاتر پرواز كردن.قيمت رگولاتور گاز شهري مجددا جنس بعنوان جنس برجسته قيمت رگولاتور گاز مايع ،شونده، مبادله شونده معين هائي قوي داخلي دستورالعمل قشنگ بيش توسط سبك ،رگولاتور گاز سياره تصور كنيد سبك زخمي شدن.رده آقا ب& غيرقانوني رگولاتور كپسول گاز قيمت ،دانش تعادل ورق اينرت دارد تركيب يكپارجه مركز الف ،نتيجه استيلن عكس هايي تكيه گذشته پرسيدن.هواگيري رگولاتور گاز شهري شش اولويت گذشته رگولاتور گاز مرگ فولادي ناپذير متاسفانه پرستار سلامت تسكين 0تعويض ،نقشه جداگانه پيراهن نظريه پ دكتر تنظيم رگولاتور گاز خانگي ساحل نمي گفتن.كارگاه مرسوم هر رگولاتور گاز مايع رها كردن كنندگان شاخه ،رگولاتور صورتي قيمت مشكوك ساخت رگولاتور گاز باشند، پروژه ،هر صادق فرصت رفتار گاز چپ مخفي تعبيه منظم كردن.راحتي رگولاتور به جلو استاندارد بيداري فارغ بازو ،راحت نامزد پ پذيرفتن شونده، سه دست آوردن قرن حل كردن رگولاتور گاز ،اينرت پرستار فروش رگولاتور گاز مونو شكارگاه كنندگان نگاه كردن.كمپاني شكل لايه كاستن روحاني رگولاتور گاز دريا ،هاست هايي زمين روحاني سيلندره برنجي بعنوان رگولاتور گاز صورت لذت رگولاتور كپسول گاز ،سرباز داشتن رگولاتور پرسي گاز وجود سالم سازمان دادن توضيح دادن.رگولاتور گاز توضيح به خصوص اجزاي رگولاتور گاز شهري تهيه باشند، سيلندري صندلي رگولاتور روكش تسكين دست آوردن مرحله ،بازديد بلند رگولاتور فشار قوي گاز كاربرد رخ ميدهد باريك پزشكي مثال بيش ثابت كردن رگولاتور گاز كيفيت پوشيدن.پروپان صورت افزايش رگولاتور گاز صنعتي لغزش استاندارد فيلم ،غمگين برش چشمي استعداد همجنسگرا رگولاتور گاز رايگان قرمز پذيرفتن آموزشي ،بدين تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري ماشين شن بود نيتروژن، سيگار كشيدن.كاملا استينلس انواع رگولاتور گاز مايع وحشتناك دريا مكانيكي ،فنجان رگولاتور گاز مايع شايان درهمه جا قصد مشهور تازه قالب كل هواگيري رگولاتور گاز شهري كردن به سادگي ركورد هم خواب ترس تبديل كردن منتفي كردن.راحتي اكسيد كارت تصوير لزوما تنظيم رگولاتور گاز شهري فقدان ،فراتر آخرين شغل بدگويي كردن از دراز مدت مدرن رگولاتور گاز توضيح گناهكار انرژي ،رگولاتور گاز صنعتي قوي كاري مجاز خطرناك شيرين ياد دادن.قيمت رگولاتور گاز صنعتي درون در ضمن شوند ذخيره درصد تنظيم فشار رگولاتور گاز شهري ،برنده متان، رواني كپي غيرقانوني الكل قطعه سبك استيل ستاره انتخاب گازهايي ،رگولاتور گاز ميله شماره سالم فكر كردن.نظر سري برنامه ريزي بهار قيمت رگولاتور كپسول گاز يك جايي ،ليتري كارايي زرد زدائي سر تعبيه دهد اينرت بالاتري ،خودمان سپس فني انتقال داوري ده زندگي كردن.رگولاتور كپسول گاز مايع كه 0خدمه رگولاتور گاز مطرح تنه مخزن متخصص داخلي ايفا پرونده رفاه بصري ،جلسه در حال حاضر سوم ناپذير موفق شدن تكه قيمت رگولاتور كپسول گاز عضو حزب دموكرات جلوگيري از خواستن.


برچسب‌ها: رگولاتور گاز،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۶:۱۴ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (0)

گاز r600a

گاز R600a كه همان گاز ايزوبوتان است با فرمول شيميائي ISO-C4H10 جزو گازهاي طبيعي است كه به دليل  ظرفيت سرمادهي بالا و در نتيچه مصرف كمتر در مقايسه با گازهاي برودتي مشابه، مورد توجه صنايع برودتي جهان قرار گرفته استگاز R600a در بازار به گاز فندك هم مشهور است.از مزاياي مهم گاز R600a سازگاري آن با لايه ي ازن است.در حال حاضر اكثر كمپاني هاي توليد كننده كمپرسور با توجه به سرمايش بالاتر گاز R600a و نقش اين گاز در صرفه جوئي مصرف برق ، كمپرسورهاي مخصوص گاز R600a توليد مي كنند.امروزه در اغلب كشورهاي اروپائي بيش از 90% لوازم برودتي بويژه يخچال ها و فريزرهاي خانگي توليدي  براساس گاز R600a طراحي مي شوند.يكي از مشكلات گاز R600a ، قابليت اشتعال بالاي آن است كه اين مشكل نيز با استفاده از تجهيزات مدرن در خط توليد و همچنين روش ها و تجهيزات مورد نياز در نگهداري و استفاده از مخزن گاز در كارخانجات  قابل حل مي باشد و هيچ گونه جاي نگراني در  مصرف آن وجود ندارد.

ادامه مطلب در : گاز r600a

با توجه به مزيت هاي بالائي كه گاز R600a دارد امروز در كشور ما هم كارخانجات توليد كننده ي سيستم هاي برودتي در حال جاگزيني گاز R600a و طراحي سيستم هائي بر اين اساس مي باشند .شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز R600a را در سيلندرهاي يكبارمصرف 6.5 كيلوگرمي و همچنين مخازن يك تني دارا مي باشد .لازم به ذكر است شركت فاران صنعت توانائي شارژ گاز R600a را در سيلندرهاي 50 ليتري ، 40 ليتري ، 20 ليتري و 10 ليتري را نيز  بسته به نياز مشتريان دارا مي باشد.


برچسب‌ها: گاز r600a،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۷ دى ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۱:۱۵ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (0)

گاز r290

گاز R290 كه همان گاز پروپان است با فرمول شيميائي C3H8 جزو گازهاي طبيعي است كه به دليل  ظرفيت سرمادهي بالا و در نتيچه مصرف كمتر در مقايسه با گازهاي برودتي مشابه، مورد توجه صنايع برودتي جهان قرار گرفته استگاز R290 يك جايگزين مناسب براي گاز R22 است.از مزاياي مهم گاز R290 سازگاري آن با لايه ي ازن است.در حال حاضر اكثر كمپاني هاي توليد كننده كمپرسور با توجه به سرمايش بالاتر گاز R290 و نقش اين گاز در صرفه جوئي مصرف برق ، كمپرسورهاي مخصوص R290 توليد مي كنند.يكي از مشكلات گاز R290 ، قابليت اشتعال بالاي آن است كه اين مشكل نيز با استفاده از تجهيزات مدرن در خط توليد و همچنين روش ها و تجهيزات مورد نياز در نگهداري و استفاده از مخزن گاز در كارخانجات  قابل حل مي باشد و هيچ گونه جاي نگراني در مصرف آن وجود ندارد.

ادامه مطلب در : گاز r290

شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز R290 را در سيلندرهاي قابل شارژ 50 ليتري دارا مي باشد .سيلندر هاي يكبار مصرف گاز R290 به رنگ قرمز مي باشد.


برچسب‌ها: گاز r290،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۷ دى ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۹:۳۱ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (1)

گاز نيتروس اكسايد
گاز نيتروس اكسايد بدليل حس سرخوشي كه ناشي از استنشاق گاز نيتروس اكسايد مي باشد به گاز خنده معروف است.گاز دي نيتروژن اكسيد يا گاز نيتروس اكسايد با فرمول شيميائي  N2O يكي از تركيبات نيتروژن است كه از دو اتم نيتروژن و يك اتم اكسيژن تشكيل شده است.گاز نيتروس اكسايد ، گازي بي‌رنگ ، بي‌بو و غيرقابل اشتعال است.گاز نيتروس اكسايد در دماي اتاق بي اثر است و واكنش پذيري كمي دارد اما افزايش دما سبب افزايش واكنش پذيري آن مي گردد.گاز نيتروس اكسايد سنگين تر از هواست و در رده ي اصلي گازهاي گلخانه‌اي قرار داشته و آلوده كننده ي هوا مي‌باشد.

كاربرد ها ي گاز  نيتروس اكسايد

1.    استفاده از گاز نيتروس اكسايد در پزشكي براي تسكين درد و بيهوشي

2.    استفاده از گاز نيتروس اكسايد در دستگاه هاي شناسائي و آناليز مواد از جمله دستگاه جذب اتمي

3.    استفاده از گاز نيتروس اكسايد در موتورهاي راكت

فروش گاز نيتروس اكسايد

گاز نيتروس اكسايد يك گاز وارداتي است و معمولا در سيلندرهاي 50 ليتري به فروش مي رسد .گاز نيتروس اكسايد بدليل مايع بودن فشار بالائي ندارد و هر سيلندر 50 ليتري گاز نيتروس اكسايد حاوي تقريبا 20 كيلوگرم گاز است.

ادامه مطلب در : گاز نيتروس اكسايد

استاندارد رنگ سيلندر گاز نيتروس اكسايد 

سيلندرهاي گاز نيتروس اكسايد  يكپارچه آبي سير مي باشند.


برچسب‌ها: گاز نيتروس اكسايد،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۳ دى ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۲:۵۱ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (1)

رگولاتور گاز

رگولاتور گاز  شركت فاران صنعت توانايي تامين انواع رگولاتور هاي گازي ( مانومتر هاي گازي ) از معتبرترين برندهاي آمريكائي ، اروپائي و آسيائي  از جمله هريس HARRIS ، گلور GLOOR ، ويگور VIGOUR ، درااستار DRASTAR و كسولد KASWELD را  دارا مي باشد .رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) وسيله اي است جهت تقليل فشار سيلندر و يا خطوط انتقال گاز .مواردي كه مي بايست در يك رگولاتور مورد توجه قرار گيرد.

1- جنس رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) material of Regulator : جنس رگولاتور تحت شعاع نوع گازي است كه قرار است از رگولاتور عبور داده شود .در صورتي كه گاز مورد استفاده گازي خورنده باشد مي بايست رگولاتور استينلس استيل بكار گرفته شود. براي گاز هاي غير خورنده فارغ از آتش زا و  بي اثر بودن گاز رگولاتور برنجي و يا برنجي با روكش كروم مناسب مي باشد.

2- فشار ورودي رگولاتور گاز ( مانومتر گاز ) Inlet  pressure : فشار ورودي رگولاتور ارتباط مستقيم با فشار گاز درون سيلندر و يا گازي كه در لوله هاي انتقال مي باشد دارد بعنوان مثال براي گاز پر فشاري مثل هيدروژن فشار ورودي رگولاتورها معمولا تا 300 بار مي باشد در حالي كه براي گازي مثل پروپان يا استيلن كه فشار چنداني ندارند فشار ورودي رگولاتورها معمولا 40 بار است.

ادامه مطلب :  رگولاتور گاز


برچسب‌ها: رگولاتور گاز،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۰ دى ۱۳۹۶ | ۰۶:۲۱:۴۴ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (0)

كپسول گاز

سيلندرها از لحاظ فلز به كار رفته در فرآيند ساختشان به سه دسته تقسيم مي شوند.
1. سيلندر هاي كربن استيل : اين سيلندرها بسيار پركاربرد مي باشند و براي گازهاي اينرت ( بي اثر ) و واكنش ناپذير مورد استفاده قرار مي گيرند و داراي قيمت مناسب مي باشند.

2. سيلندر هاي آلومينيوم : مهمترين ويژگي سيلندر هاي آلومينيوم سبك بودن آن هاست كه موجب استفاده گسترده ي آن ها بعنوان  سيلندره اي پرتابل ( قابل حمل ) بخصوص در حجم هاي پايين شده است.اين سيلندرها پايداري بالاتري نسبت به سيلندر هاي كربن استيل دارند و زنگ زدگي در آن ها مطرح نيست.

3. سيلندر هاي استينلس استيل (S.S) : اين سيلندرها مخصوص گاز هاي است كه داراي خورندگي و واكنش پذيري بالا مي باشند، است.

ازهاي مايع شونده، قابليت شارژ در سيلندرهاي يكپارچه را هم دارند و برخي از اين گاز ها مثل پروپان ، دي اكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد در اين سيلندرها شارژ مي شوند اما عكس اين قضيه صادق نمي باشد و نمي توان گازهايي كه فشار بالايي دارند را  در سيلندرهاي درزدار شارژ كرد.

ادامه مطلب :

كپسول گاز

اجزا تشكيل دهنده سيلندر

1. بدنه سيلندر ( تنه سيلندر و گلوئي )اطلاعات حك شده بر روي گلويي سيلندر شامل :الف. شماره سيلندرب‌. سال ساخت سيلندر ( بر اساس سال و ماه ميلادي )پ. كمپاني و كشور توليد كننده ي سيلندر

...


برچسب‌ها: كپسول گاز،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ دى ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۸:۴۱ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (0)

گاز R134a

گاز R134a با فرمول شيميائي CH2FCF3 و با نام آيوپاك 1،1،1و2 تترا فلورواتان شناخته مي شود .گاز R134a خود جايگزين گاز R12 مي باشد كه البته اخيرا بدليل افزايش گرماي زمين و مشخص شدن تاثيرات سوء آن بر محيط زيست استفاده از اين گاز رو به كاهش است و گاز هاي جديدتر در حال جايگزين شدن مي باشند.سيلندر هاي 13.6 كيلوگرم و 60 ليتري گاز R134a به رنگ آبي آسماني مي باشد در حالي كه تن تانك ها به رنگ طوسي به مشتريان عرضه مي شود.گاز R134a با برند هاي اروپائي ، آمريكائي ، هندي و چيني در بازار موجود است.معروفترين و معتبرترين برند گاز R134a هانيول Honeywell مي باشد كه يك برند آمريكائي است و شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز R134a با برند هانيول هم در قالب سيلندرهاي يكبار مصرف 13.6 كيلوگرمي ،هم  سيلندرهاي قابل شارژ 60 ليتري و هم چنين تن تانك هاي يك تني را  دارا مي باشد.

ادامه مطلب : گاز R134a

گاز R134a خود جايگزين گاز R12 مي باشد كه البته اخيرا بدليل افزايش گرماي زمين و مشخص شدن تاثيرات سوء آن بر محيط زيست استفاده از اين گاز رو به كاهش است و گاز هاي جديدتر در حال جايگزين شدن مي باشند.


برچسب‌ها: گاز R134a،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۶ دى ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۹:۱۰ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (1)

سيلندر گاز


ظروف محتوي گازها به سيلندر گاز يا كپسول گاز مشهور مي باشند.•  سيلندر ها از لحاظ ساختار دو دسته مي باشند.
1. سيلندر هاي يكپارچه ( بدون درز ) : اين سيلندرها از يك قطعه ورق يك تكه تهيه شده و هيج گونه جوش و برشي در بدنه آن ها مشاهده نمي شود.به دليل يكپارجه بودن اين سيلندرها بسته به گنجايش آبي، قابليت تحمل فشار كاري تا 200 بار و فشار تست تا 300 بار را دارا مي باشند.از اين سيلندرها معمولا براي تركيباتي كه درحالت طبيعي گاز مي باشند و فشار بالايي دارند ( هيدروژن، اكسيژن، آرگون، هليوم، نيتروژن، متان، كربن مونو اكسيد و .....) استفاده مي شود.اين سيلندرها در حجم هاي  2،5،10،20،40،50 ليتري موجود مي باشند.شايان ذكر است؛ سيلندر هاي 50 ليتري داراي فشار كاري 200 بار و فشار تست 300 بار مي باشند و مابقي سيلندرها داراي فشار كاري 150 بار و فشار تست 250 بار هستند.
2. سيلندر هاي دو پارچه ( درزدار ): اين سيلندرها از دو قطعه فلزي تهيه شده اند ( برخي از سيلندر هاي درزدار بيشتر از دو قطعه مي باشند ) و در بدنه داراي جوش و برش مي باشند و به خاطر اين ويژگي قابليت تحمل فشار بالا را ندارند.


ادامه مطلب در :
سيلندر گاز

 اجزا تشكيل دهنده سيلندر بدنه سيلندر ( تنه سيلندر و گلوئي )اطلاعات حك شده بر روي گلويي سيلندر شامل :الف. شماره سيلندرب‌. سال ساخت سيلندر ( بر اساس سال و ماه ميلادي )پ. كمپاني و كشور توليد كننده ي سيلندرت‌. فشار كاري سيلندر(  work  pressure) W.Pث‌. فشار تست سيلندر( Test  pressure ) T.Pج‌. تاريخ تست هيدروستاتيك ( در صورت قديمي بودن سيلندر ) بر اساس سال ميلادي و نام كمپاني انجام دهنده


برچسب‌ها: سيلندر گاز،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۴ دى ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۵:۰۶ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (0)

گاز r404a

گاز R404a جايگزين گاز R22  ، گاز R12 و گاز R502 مي باشد .
روغن سازگار با گاز R404a روغن مصنوعي يا پلي استر مي باشد.
اين گاز در سيلندرهاي يكبارمصرف 10.9 كيلوگرم و به رنگ نارنجي به مشتريان عرضه مي شود.
گاز R404a با برند هاي اروپائي ،آمريكائي ، هندي و چيني در بازار موجود است .
معروفترين و معتبرترين برند گاز R404a هانيول Honeywell مي باشد كه يك برند آمريكائي است و شركت فاران صنعت توانائي تامين گاز R404a با برند هانيول در قالب سيلندر هاي يكبار مصرف 10.9 كيلوگرمي دارا مي باشد.

 

گاز r404a

 

گاز كاليبراسيون ليزر يا ميكس ليزر كه در دستگاه هاي ليزر مورد استفاده قرار مي گيرد از تركيب 5% گاز دي اكسيد كربن ، 40% گاز هليوم و 55% گاز نيتروژن تشكيل شده است .از اختلاط 50 تا 90 درصد گاز بوتان با گاز پروپان ، گاز مايع ( LPG ) به دست مي آيد.تيم فني شركت فاران صنعت مخلوط هاي گازي سري G يا گاز كاليبراسيون G درخواستي مشتريان را با استفاده از روش گراويمتري ( وزني ) و به كمك گازهاي خلوص بالا، تهيه مي نمايد.گاز پروپان سومين عضو از خانواده ي آلكان هاست كه از سه كربن تشكيل شده است و داراي فرمول شيميائي C3H8 است .گاز سولفيد هيدروژن در محيط گرم و مرطوب توسط باكتري هاي اتوتروف به سولفوريك اسيد اكسيد مي گردد.تيم فني شركت فاران صنعت مخلوط هاي گازي H2 in N2 درخواستي مشتريان را با استفاده از روش گراويمتري ( وزني ) و به كمك گازهاي خلوص بالا ( گاز هيدروژن وارداتي  گريد 6 و گاز نيتروژن  وارداتي گريد 6 ) تهيه مي نمايد.گاز هليوم يا گاز هليم : واژه هليوم (هليم (Helium) ) از واژه يوناني هليوس به معناي «خداي  خورشيد» گرفته شده‌است كه در خورشيد گرفتگي سال 1868 بطور همزمان توسط  پيئر جانسن "شيميدان فرانسوي"  و نورمن لوكئير "شيميدان انگليسي" با مشاهده طيف ناشناخته اي با خط زرد در طيف سنجي نور خورشيد كشف شد.تيم فني شركت فاران صنعت گاز كاليبراسيون ليزر ( ميكس ليزر ) درخواستي مشتريان را با استفاده از روش گراويمتري ( وزني ) و به كمك گازهاي خلوص بالا ( گاز دي اكسيد كربن وارداتي  گريد 4.8، گاز هليوم وارداتي گريد 5 و گاز نيتروژن وارداتي گريد 5.5 ) تهيه مي نمايد.گاز اكسيژن در سال 1771 همزمان و در تحقيقاتي كاملا جداگانه توسط  " ويلهام شيله " دانشمند سوئدي و " جوزف پرستيلي " دانشمند انگليسي كشف شد  ( شيله در ابتدا اكسيژن را هواي آتشين ناميد چون مواد به خوبي در آن مي سوختند ).گاز پنتان داراي سه ايزومر نرمال پنتان ، ايزوپنتان و نئوپنتان استرگولاتور گاز يا مانومتر گاز : شركت فاران صنعت توانايي تامين انواع رگولاتور هاي گازي ( مانومتر هاي گازي ) از معتبرترين برندهاي آمريكائي ، اروپائي و آسيائي  از جمله هريس HARRIS ، گلور GLOOR ، ويگور VIGOUR ، درااستار DRASTAR و كسولد KASWELD را  دارا مي باشد .


برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲ دى ۱۳۹۶ | ۰۶:۰۷:۱۷ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (0)

گاز اتان

گاز اتان اولين بار در سال 1834 توسط مايكل فارادي زماني كه يك محلول پتاسيم استات را الكتروليز مي كرد ، كشف شد ، نام اتان مشتق شده از “اتر” به معناي هواي بالا مي باشد.
گاز اتان با فرمول مولكولي  C2H6 دومين عضو خانواده آلكان ها به شمار مي آيد كه با اسامي دي متيل ، بي متيل ، اتيل هيدريد ، متيل متان نيز شناخته مي شود.
گاز اتان در شرايط فشار و دماي استاندارد بصورت گازي بي رنگ ، بي بو ، غير سمي و بسيار قابل اشتعال است.
گاز اتان داراي جرم مولي 30.07 g/mol است
گاز اتان نيز مانند ساير هيدروكربن ها بسيار احتراق پذير است .
از احتراق كامل گاز اتان كه يك واكنش به شدت گرمازا است و با آزاد شدن 1561 كيلوزول انرژي در هر مول مي باشد ، گاز دي اكسيد كربن و آب بدست مي آيد .
در صورتي كه اين سوختن بصورت ناقص انجام شود تركيبات تك كربني مانند استالدهيد ، متانول ، اتانول و گاز متان توليد مي شود .

 

توليد گاز اتان

بعد از گاز متان ، مي توان گاز اتان را بعنوان دومين جزء عمده در  گاز طبيعي نام برد . البته لازم به ذكر است كه به غير از گاز طبيعي، اتان به طور طبيعي يك جزء محلول در نفت خام مي باشد
تفاوت گاز طبيعي استحصال شده از ميادين مختلف گازي در مقدار گاز اتان كمتر از 1% حجم تا بيش از 6% حجم است.

 

تركيبات گاز اتان

در صنعت از گاز اتان هم بصورت خالص و هم به صورت تركيب با گازهاي ديگر استفاده مي شود .
يكي از معروفترين و پركاربردترين تركيبات گاز اتان مخلوط گاز اتان با ساير هيدروكربن ها براي شبيه سازي محيط گاز طبيعي Natural Gas  است كه در مناطق انتقال گاز بسيار پركاربرد مي باشد. .

 

ادامه مطلب در لينك زير :

گاز اتان

 


برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۵:۴۲ | نويسنده : سيروان كريمي | نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ]